COVID-19 Update Learn More
reset
search

Sinhalese

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර් (ඊපීසී) යනු ලාභ නොලබන ගෘහස්ථ සහන සත්කාර සේවාවක් වන අතර එය ජීවිත කාලය සීමා වූ හෝ මරණාසන්න රෝගවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින්ගේ, රැකබලා ගන්නන්ගේ සහ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමේ අරමුණින් පූර්ණ පරාසයක සහාය වැඩසටහන් පිරිනමයි. සේවාලාභීන්ව ප්‍රතිකාර කරනු ලබන වෛද්‍යවරුන්, ප්‍රාදේශීය රෝහල්, ප්‍රතිකාර සපයන විශේෂඥයන්, සමසෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්, තමා විසින්ම හෝ පවුලේ සාමාජිකයන් සහ මිතුරන් විසින් යොමු කළ හැකිය.

ඊපීසී ඔබේ නිවසේදී ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව විශේෂඥ වේදනා නාශක සත්කාර සේවා සපයයි.

ඊපීසී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙහි ප්‍රජා පාදක සහන සත්කාර සේවා සපයන විශාලතම තනි සැපයුම්කරුය. අපගේ සේවා බොරුන්ඩාරා, මැනිංහැම්, මැරූන්ඩා, මොනෑෂ්, වයිට්හෝර්ස්, නොක්ස් සහ යාරා රේන්ජස්හි පළාත් පාලන ප්‍රදේශවල සැපයේ.

 

මට සහන සත්කාර අවශ්‍යයි

ඊපීසී ජීවිත කාලය සීමා වූ හෝ මරණාසන්න රෝගවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින්ට විශේෂඥ සහන සත්කාර සපයයි.

ඔබ පහත ප්‍රදේශවලින් එකක ජීවත් වන්නේ නම් පමණක් ඊපීසී සේවා සැපයිය හැකිය:

 • බොරුන්ඩාරා
 • මැනිංහැම්
 • මැරූන්ඩා
 • වයිට්හෝර්ස්
 • මොනෑෂ්
 • නොක්ස්
 • යාරා රේන්ජස්

ඔබ ඉහත කාණ්ඩ දෙකටම අයත් නම් සහ ඊපීසී වෙත යොමු වීමට කැමති නම්, කරුණාකර යොමු පෝරමයක් සම්පූර්ණ කිරීමට පහත ක්ලික් කරන්න. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට 1300 130 813 ඇමතිය හැකිය.

යොමු පෝරමය

ඔබ ඉහත සඳහන් ප්‍රදේශවලින් එකක ජීවත් නොවන්නේ නම් කරුණාකර ඔබේ ප්‍රදේශයට සුදුසු සේවාවක් සොයා ගැනීමට Palliative Care Victoria වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න – PALLIATIVE CARE VICTORIA

 

මම යම් අයෙකුට සත්කාර කරමින් සිටිමි

ඊපීසී ජීවිත කාලය සීමා වූ හෝ මරණාසන්න රෝගවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින්ට විශේෂඥ සහන සත්කාර සපයයි.

ඊපීසී සේවා පහත ප්‍රදේශවලින් එකක ජීවත් වන පුද්ගලයන්ට පමණක් සැපයිය හැකිය:

 • බොරුන්ඩාරා
 • මැනිංහැම්
 • මැරූන්ඩා
 • වයිට්හෝර්ස්
 • මොනෑෂ්
 • නොක්ස්
 • යාරා රේන්ජස්

ඔබ සත්කාර කරන පුද්ගලයා ඉහත කාණ්ඩ දෙකටම අයත් නම් සහ ඔබ ඔහුව හෝ ඇයව ඊපීසී වෙත යොමු කිරීමට කැමති නම්, කරුණාකර යොමු පෝරමයක් සම්පූර්ණ කිරීමට පහත ක්ලික් කරන්න. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට 1300 130 813 ඇමතිය හැකිය. ඔබට යම් කෙනෙකුව යොමු කළ හැක්කේ ඒ සඳහා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කැමැත්ත ඇත්නම් පමණක් බව කරුණාකර සටහන් කර ගන්න.

යොමු පෝරමය

ඔබ ඉහත සඳහන් ප්‍රදේශවලින් එකක ජීවත් නොවන්නේ නම් කරුණාකර ඔබේ ප්‍රදේශයට සුදුසු සේවාවක් සොයා ගැනීමට Palliative Care Victoria වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න – PALLIATIVE CARE VICTORIA

 

මම සෞඛ් වෘත්තිකයෙක්මි

බෝරුන්ඩාරා, මැනිංහැම්, මරූන්ඩා, මොනෑෂ්, වයිට්හෝර්ස්, නොක්ස් හෝ යාරා රේන්ජස්හි පළාත් පාලන ප්‍රදේශවල පදිංචිව සිටින්නේ නම්, සහන සත්කාර අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකු අපගේ සේවාවට යොමු කළ හැකිය.

පහත සඳහන් තොරතුරු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් සඳහා පමණි

ඔබ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙකු නොවේ නම්පහත දැක්වෙන යොමු පෝරම බොත්තම තේරීමෙන් ඔබට ඔබේ මාර්ගගත යොමු කිරීම ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

ඊපීසී යොමු කිරීම් සඳහා පහත සඳහන් නිර්ණායක අදාළ වේ:

 • සේවාලාභියාට ක්‍රමයෙන් උග්‍ර වන, ජීවිතය සීමා කරන රෝගයක් ඇත
 • සේවාලාභියාට දැනට සිටින සත්කාරක කණ්ඩායමට පිළියම් යෙදිය නොහැකි සංකීර්ණ රෝග ලක්ෂණ කළමනාකරණ ගැටලු ඇත
 • සේවාලාභියා හෝ ඔහු හෝ ඇය වෙනුවෙන් තීරණ ගන්නා අය මෙම සහාය සත්කාර යොමු කිරීම ගැන දැනුවත්ව සිටින අතර එයට එකඟය
 • ඊපීසී සේවාවල මූලික ඉලක්ක වන්නේ රෝග ලක්ෂණ පාලනය කිරීම, ක්‍රියාකාරිත්වය උපරිම කිරීම, මනෝ සමාජයීය සහාය පිරිනැමීම සහ ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීමය.

මාර්ගගත යොමු පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට අමතරව:

ඔබේ යොමුව පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේ ප්‍රමාදය වළක්වා ගැනීම සඳහා, කරුණාකර අදාළ සියලු වෛද්‍ය තොරතුරුවල පිටපත් ලබා දී ඇති බවට සහතික කර ගන්න: උදා. වත්මන් ඖෂධ ලැයිස්තුව, ඇතුළත් කිරීමේ පත්‍රය/ලියාපදිංචි කිරීමේ පත්‍රය, ස්කෑන් වාර්තා, රුධිරය, අදාළ විශේෂඥවරුන්ගේ ලිපි සහ වෛද්‍යවරයාගේ සටහන්.

මෙම තොරතුරු යොමු පෝරමය හරහා උඩුගත කළ යුතුය (ලේඛන ටැබයනැතහොත් පහත අංකයට ෆැක්ස් කරන්න: (03) 9873 0919

යොමුව හදිසි නම්කරුණාකර අපගේ බඳවා ගැනීමේ හෙද නිලධාරිවරයාට පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න: 1300 130 813

කරුණාකර පහත යොමු පෝරම බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් මාර්ගගත යොමුව සිදු කරන්න.

යොමුවක් සිදු කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න

 

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර්

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර් ඇසොසියේෂන් ඉන්කෝපරේටඩ් (EPC) යනු මෙල්බෝර්න්හි නැගෙනහිර කලාපය සඳහා වූ ප්‍රජා පදනම් සහාය සත්කාර සේවාවකි. අපගේ සේවා සපයනු ලබන්නේ බොරුන්ඩාරා, මැනිංහැම්, මැරූන්ඩා, වයිට්හෝර්ස්, මොනෑෂ්, නොක්ස් සහ යාරා රේන්ජස් යන පළාත් පාලන ප්‍රදේශවලය.

ශාරීරික, මනෝ සමාජයීය, චිත්තවේගීය හෝ අධ්‍යාත්මික යන කවරක් සම්බන්ධව වුවද සංකීර්ණ රෝග ලක්ෂණ ඇති මරණාසන්න / ජීවිතය සීමා වූ රෝගී තත්ත්වයක් ඇති පුද්ගලයන්ට අපි සහාය වෙමු. සේවා සැපයීමේ සියලු මට්ටම්වල ගුණාත්මකභාවය, ආරක්ෂාව සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරමින්, සෞඛ්‍ය රැකවරණ ප්‍රමිති පිළිබඳ ඕස්ට්‍රේලියානු කවුන්සිලය (ACHS) හරහා EPC සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතීතනය කර ඇත.

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර් යනු ඕඩර් ඔෆ් මෝල්ටා, අවුටර් පැලියාටිව් කෙයාර් සර්විස් සමාගම සහ සෙන්ට් වින්ස්න්ට්ස් හොස්පිටල් (මෙල්බෝන්) සමාගම අතර හවුල්කාරත්වයකි.

මාරාන්තික / ජීවිතය සීමා කරන රෝගයකින් පෙළෙන පුද්ගලයෙකු පහත දේ තෝරා ගත හැකි බව ඊපීසී පිළිගනියි:

 • තමාගේම නිවසේ සුවපහසුව සහිතව රැකබලා ගැනීම
 • හැකි තරම් දුරට සාමාන්‍ය පරිදි ජීවත් වීම
 • රෝග ලක්ෂණ පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂඥ සහාය සත්කාර හෙද සහාය ලබා ගැනීම
 • තමන්ගේම වෛද්‍යවරයාගේ අඛණ්ඩ රැකවරණය යටතේ සිටීම
 • ඔවුන්ගේ පවුලේ අයගේ හෝ රැකබලා ගන්නන්ගේ සහාය ලබා ගැනීම
 • බරපතළ රෝගාබාධ සමග නොවැළැක්විය හැකි ලෙස සිදු කිරීමට සිදු වන තීරණ ගැනීමේදී සහ පුද්ගලික ගැළපීම්වලදී (චිත්තවේගීය, සමාජයීය, මූල්‍ය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික) සහාය වීම.

සහාය සත්කාර යනු කුමක්ද?

සහාය සත්කාරය මාරාන්තික / ජීවිතය සීමා කරන රෝගයකින් පෙළෙන පුද්ගලයෙකුගේ විශේෂ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනී.

සත්කාරයෙහි අවධානය යොමු වී ඇත්තේ සේවාලාභීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ට සහාය වීමෙන් සහ ඔවුන්ගේ ජීවිතය වඩාත් පහසු සහ සැපවත් කරන වෙනස් කිරීම් සිදු කිරීමට ඔවුන්ට උපකාර කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීමටය.

සහාය සත්කාරය පුද්ගලයාට සිය ප්‍රතිකාර විකල්ප පාලනය කිරීමට සහාය වීමට සහ ඔවුන්ගේ රැකබලා ගන්නන්, පවුලේ අය සහ මිතුරන් සඳහා සහාය ලබා දීමට අරමුණු කරයි.

විශේෂඥ සහාය සත්කාර වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන්, පවුල් සහායක සේවකයින්, වියෝ දුකින් පෙළෙන පවුල් සහාය සේවකයින්, සංගීතය, සම්බාහන සහ වෘත්තීය චිකිත්සකයින් ඇතුළු විවිධ ආකාරයේ සත්කාර සපයන පුහුණු වෘත්තිකයින් ඊට ඇතුළත් වේ. සත්කාර ලබා දීමට විශේෂ පුහුණුව ලත් ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගේ සහායද ලැබේ.

එම පුද්ගලයා ජීවත් වන ස්ථානය සහ සිය ජීවිත කාලය අවසානයේදී සහන සත්කාර ලබා ගැනීමට ඔවුන් තෝරා ගන්නා ස්ථානය මත පදනම්ව, රෝගියාගේ වයස්ගත හා ආබාධිත සත්කාර පහසුකම් ඇතුළුව, පුද්ගලයාගේ නිවසේදීම සහන සත්කාර ලබා දෙනු ලැබේ.

දැනට පවතින වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හා සේවා පරාසය සඳහා සහාය සත්කාරය ඌනපූරණයක් සපයයි.

සහාය සත්කාරය:

 • ජීවිතය තහවුරු කරන අතර මියයාම සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක් ලෙස සලකයි
 • මරණය ඉක්මන් කිරීම හෝ කල් දැමීම සිදු නොකරයි
 • වේදනාවෙන් සහ අනෙකුත් අසහනකාරී රෝග ලක්ෂණවලින් සහනයක් ලබා දෙයි
 • සත්කාරයෙහි කායික, මානසික, සමාජයීය, චිත්තවේගීය සහ අධ්‍යාත්මික අංශ ඒකාබද්ධ කරයි
 • පුද්ගලයන්ට මරණය දක්වා හැකි තරම් ක්‍රියාශීලීව ජීවත් වීමට සහාය පද්ධතියක් පිරිනමයි
 • පුද්ගලයාගේ රෝගී තත්ත්වයට සහ තමාගේ වියෝවට මුහුණ දීමට පවුලේ අයට උදව් කිරීම සඳහා සහාය පද්ධතියක් පිරිනමයි
 • සහන සත්කාරය මිය යමින් සිටින සියලු වයස්වල පුද්ගලයින්ට ලබා දෙනු ලැබේ.

දැක්ම

එක්ව සේවය කරමු ~ සානුකම්පිත සත්කාරය ~ ක්‍රියා කිරීමට නායකත්වය

මෙහෙවර

මිය යන පුද්ගලයාව සහ ඔහුව හෝ ඇයව රැකබලා ගන්නන් ජීවිතයේ අවසාන අදියරේදී රැකබලා ගැනීම සහ ඔවුන් සමඟ සිටීම, ඔවුන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ අධ්‍යාත්මික, ශාරීරික, චිත්තවේගීය, සංස්කෘතික හා සමාජ අවශ්‍යතාවලට ගරු කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සමාජ තත්ත්වය රැක ගැනීම ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර් හට වරප්‍රසාදයකි. අපි පවුල් සහ රැකබලා ගන්නන්ගේ වියෝව සඳහා අපගේ සත්කාරය දිගටම සිදු කරමු.

අරමුණ පිළිබඳ ප්‍රකාශය

ජීවිතයට තර්ජනයක් වූ හෝ ජීවිතය කෙටි කරන රෝගයකින් පෙළෙන පුද්ගලයාගේ, ඔහු හෝ ඇයගේ පවුලේ අයගේ සහ රැකබලා ගන්නන්ගේ අවශ්‍යතා කෙරෙහි අවධානය යොමු වූ, සහ ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය උපරිම කරන, වේදනාව සහ විඳවීම සමනය කරන සහ දුක සහ වියෝගය සහිත කාල පරිච්ඡේදය තුළදී  පහසුව සහ සහාය ලබා දීම සඳහා, අන්තර්ශික්ෂණ ප්‍රවේශයක් හරහා, සහන සත්කාර සේවා සැපයීම.

ඊපීසී යනු ලාභ නොලබන සේවාවක් වන අතර එය පුද්ගලයන්ගේ සහ ජීවිත සීමා කරන හෝ මාරාන්තික රෝගවලින් පෙළෙන අයගේ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමේ අරමුණින් පූර්ණ පරාසයක සහාය වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි. සේවාදායකයින් යොමු කරනු ලබන්නේ ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරුන්, ප්‍රාදේශීය රෝහල්වල, විශේෂඥයින්, සම සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්, ස්වයං හෝ පවුලේ සාමාජිකයින් විසිනි.

වික්ටෝරියාහි ප්‍රජා පාදක සහන සත්කාර සේවා සපයන විශාලතම තනි සැපයුම්කරු ඊපීසීය. ඊපීසී සේවා සපයනු ලබන්නේ බෝරූන්ඩාරා, මැනිංහැම්, මැරූන්ඩා, මොනෑෂ්, වයිට්හෝර්ස්, නොක්ස් සහ යාරා රේන්ජස් පළාත් පාලන ප්‍රදේශවලය. ඊපීසී විසින් ප්‍රජා සහ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් ගණනාවක් සමඟ විධිමත් සබඳතා ගොඩනඟා ගෙන ඇත. විශේෂයෙන්ම, බෝල්ටන් ක්ලාක් සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය කලාපය සඳහා විධිමත් හවුල් සත්කාර ගිවිසුමකට තුඩු දී තිබේ. සත්කාරය වඩා හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ සේවාදායකයින්ට වැඩි කාලයක් නිවසේ රැඳී සිටීමට සහ ඔවුන් මියයන ස්ථානය පිළිබඳ තේරීමක් කිරීමට හැකි වන පරිදි ඉහළම මට්ටමේ සේවාවක් සැපයීම මෙහි අරමුණයි. සේවාලාභී රෝගීන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රතිදාන ලබා දීමට සහන සත්කාර ලබා දීමට විශේෂඥ පුහුණුවක් සහිත වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන්, සමාජ සේවකයින්, ග්‍රාමීය සත්කාර සේවකයින්, අනුබද්ධ සෞඛ්‍ය චිකිත්සකයින් සහ ස්වේච්ඡා සේවකයින් සම්බන්ධ වේ.

වැඩසටහනට සම්බාහනය සහ සංගීත චිකිත්සාව ඇතුළත් සම්බන්ධීකරණය කළ සමසෞඛ්‍ය සෞඛ්‍ය චිකිත්සා ඇතුළත් වේ; ශෝකය සහ වියෝවීම් සේවා (වැඩිහිටියන් හා ළමුන් සඳහා කණ්ඩායම් වැඩසටහන්); සහ සහන සත්කාර ස්වේච්ඡා සේවකයන්. ඊපීසී සඳහා අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ ප්‍රාන්ත රජය, ප්‍රජා අරමුදල් රැස් කිරීම, පරිත්‍යාග සහ පැවරුම් හරහාය.

සාරධර්ම

 • දයානුකම්පාව – අන් අයගේ දුක් වේදනා පිළිබඳ කනගාටුවඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට සවන් දීමපිළිගැනීම සහ ක්‍රියාශීලීව ප්‍රතිචාර දැක්වීම මෙයට ඇතුළත් වේ
 • අභිමානය – අන් අයගේ අද්විතීය පෞරුෂයතත්ත්වය සහ තේරීම් ආරක්ෂා කිරීමමරණය හමුවේ ඔවුන්ගේ ජීවිත ඇගයීම, සහ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කිරීම
 • විශිෂ්ටත්වය – අපගේ රැකවරණය ලබන අය වෙනුවෙන් අපගේ උපරිමය කිරීමට සහ ගුණාත්මක සත්කාරආචාර ධර්ම පුහුණුවපර්යේෂණ සහ නව්‍යකරණ තුළින් නායකත්වය ලබා දීමට උත්සාහ කිරීම
 • හවුල්කාරත්වය – අඛණ්ඩ රැකවරණයක් ලබා දීම සඳහා අන්‍යයන් සමග එක් වන අතරතුර සේවාලාභියාට පාලනය ලබා දීම

 

නිර්වේදනා මරණය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

නිර්වේදනා මරණය පිළිබඳ ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර්හි ප්‍රකාශය පහත පරිදිය.

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර්:

 1. ජීවිතය සීමා කරන රෝගී තත්ත්වයකට මුහුණ දී සිටින අය සඳහා සම්බන්ධීකරණය කළ හෙද, වෛද්‍ය සහ සමසෞඛ්‍ය සේවා සපයන සංකල්පයක් ලෙස පැලියාටිව් කෙයාර් අර්ථ දැක්වේ. මෙම සත්කාරය, හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම, එම පුද්ගලයා විසින් තෝරා ගනු ලබන පරිසරයකදී ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම සත්කාරය රෝගීන්ට, පවුල්වලට සහ ඔවුන්ගේ මිතුරන්ට ශාරීරික, මානසික, සමාජයීය, චිත්තවේගීය හා අධ්‍යාත්මික සහාය ලබා දෙයි. රෝගියාගේ ජීවිත කාලය තුළ සහ රෝගියාගේ මරණයෙන් පසු රෝගියාට සහ පවුලේ අයට සහ අනෙකුත් රැක බලා ගන්නන්ට ශෝකය සහ වියෝව දරා ගැනීමට සහාය පැලියාටිව් කෙයාර්හි විෂය පථයට ඇතුළත් වේ.
 2. එවැනි සේවා අවශ්‍ය සියලු දෙනාට සියලු පැලියාටිව් කෙයාර් සේවා ලබා ගත හැකි විය යුතු බවත් ගුණාත්මක පැලියාටිව් කෙයාර් සේවා සඳහා ප්‍රමාණවත් අරමුදල් සැපයිය යුතු බවත් විශ්වාස කරයි.
 3. මිය යාම ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක් බවත්, දැරිය නොහැකි හෝ සඵලදායී නොවන ප්‍රතිකාර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ ඒවායින් ඉවත්වීම පිළිගත හැකි බවත් විශ්වාස කරයි.
 4. රෝගියා විසින් ඉල්ලා සිටියද, හිතාමතා ජීවිතය අවසන් කිරීම පැලියාටිව් කෙයාර් භාවිතාවන්ට ඇතුළත් නොවන බව සඳහන් කරයි. කෙසේ වෙතත්, සේවාලාභියා සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ අය සමඟ ඔවුන්ගේ සාරධර්ම, අරමුණු සහ දුක් විඳීමේ ස්වභාවය පිළිබඳව විවෘත සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට අපි ආරාධනා කරමු.
 5. ශාරීරික වේදනාව සමනය කිරීම සහ සමාජයීය සහ චිත්තවේගීය සහාය ලබා දීම සඳහා පැලියාටිව් කෙයාර් මගින් බොහෝ දේ ළඟා කර ගත හැකි වුවද, මිනිස් දුක් වේදනා බොහෝ විට සංකීර්ණ හා දුෂ්කර සංසිද්ධියක් බව පිළිගනී.
 6. සමහර පුද්ගලයන් හිතාමතාම ජීවිතය අවසන් කිරීමට ඉල්ලා සිටීම හෝ නිෂ්ඵල ප්‍රතිකාරයක් ඉල්ලා සිටීම මගින් මිය යාමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන අතර, සමහර අය පැලියාටිව් කෙයාර් හි හිතාමතාම ජීවිතය අවසන් කිරීම ඇතුළත් යැයි බිය විය හැකි අතර, පැලියාටිව් කෙයාර් හි භූමිකාව වන්නේ මිය යාමේ ක්‍රියාවලිය තුළ සිටින පුද්ගලයාට අපහසුතා සමනය කිරීමේ සහ සහාය වීමේ සාධාරණ ක්‍රම පිරිනැමීම මිස, මරණය සිදුවන්නේ කවදාද යන්න තීරණය කිරීම නොවේ.
 7. ඕස්ට්‍රේලියානු සමාජයේ නිර්වේදනා මරණය පිළිබඳ විවිධාකාර අදහස් සහ මරණය සහ මිය යාම පිළිබඳ පදනම් විරහිත භීතිකා බොහොමයක් ඇති අතර පුද්ගලයන්ට මිය යාම සමඟ ජීවත් වීමට සහාය වීමට පැලියාටිව් කෙයාර් සඳහා ඇති ශක්‍යතාව පිළිබඳව දැනුවත් ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින බව පිළිගනී.
 8. වඩා ඉහළ සත්කාර සැලසුම් කිරීම ඇතුළුව මරණය සහ මිය යාමෙහි සියලු අංශ පිළිබඳව ප්‍රජාව සහ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් තුළ විවෘත සහ අවංක සාකච්ඡාවක් සහ පැලියාටිව් කෙයාර් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු මත එම සාකච්ඡා පදනම් කර ගැනීමේ වැදගත්කම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
 9. පුද්ගලයන්ට සහ සමාජයට ආවේණික අවදානම් නිසා සහ, මෙය ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැලියාටිව් කෙයාර් සාරධර්ම අනතුරෙහි හෙළනු ඇති නිසා නිර්වේදනා මරණය සහ සහාය ලත් සිය දිවි නසා ගැනීම සිදු කිරීම සහ නීත්‍යනුකූල බවට බවට පත් කිරීම සඳහා විරුද්ධ වෙයි.
 10. වඩා ඉහළ සත්කාර සැලසුම් කිරීම ඇතුළුව මරණය සහ මිය යාමෙහි සියලු අංශ පිළිබඳව ප්‍රජාව සහ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් තුළ විවෘත සහ අවංක සාකච්ඡාවක් සහ පැලියාටිව් කෙයාර් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු මත එම සාකච්ඡා පදනම් කර ගැනීමේ වැදගත්කම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
 11. පුද්ගලයන්ට සහ සමාජයට ආවේණික අවදානම් නිසා සහ, මෙය ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැලියාටිව් කෙයාර් සාරධර්ම අනතුරෙහි හෙළනු ඇති නිසා ස්වේච්ඡාවෙන් සහාය ලත් සිය දිවි නසා ගැනීම සිදු කිරීම සහ නිර්වේදනා මරණය සිදු කිරීම සහ නීත්‍යනුකූල බවට බවට පත් කිරීම සඳහා විරුද්ධ වෙයි.
 12. සියලු සේවාලාභීන්ට ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන් සහාය ලත් මිය යාම ගවේෂණය කිරීමට හෝ එයට පිවිසීමට තෝරා ගත්තත් නැතත්, ඊපීසී කැපවී සිටින සත්කාරය, සහාය සහ ගෞරවය ලබා දෙනු ඇත.

සහාය සත්කාරය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීමක් සඳහා කරුණාකර 2015 සැප්තැම්බර් වන විට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අර්ථ දැක්වීම බලන්න: ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

සහන සත්කාරය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම

[2015 සැප්තැම්බර් 28 කළමනාකරණ කමිටුව අනුමත කළ]

ස්වේච්ඡා ආධාරයෙන් මිය යාම පහත පරිදි අර්ථ දැක්වේ: ස්වේච්ඡා ආධාරයෙන් මිය යන ද්‍රව්‍ය නියම කිරීම සහ ලබා දීම සහ එවැනි ලබා දීමකට සාධාරණව සම්බන්ධ විධිමත් ඇගයීම සහ පියවර ඇතුළත් වේ.

ඊපීසී ආචාර ධර්ම සංග්‍රහයේ නිර්වේදනා මරණය මෙසේ අර්ථ දැක්වේ: – නිර්වේදනා මරණය යන්නෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඕනෑම ක්‍රියාවක් හෝ නොකර සිටීමක් වන අතර එය චේතනාන්විතව සියලු දුක් වේදනා තුරන් කිරීමෙන් මරණයට හේතු වේ.

 

ඊපීසී රහස්‍යතාව

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර් [ඊපීසී] එක් එක් පුද්ගලයාගේ තොරතුරු නීතිවලට අනුකූලව සහ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරන අයුරින් පරිපාලනය කිරීමේ අයිතියට ගරු කරයි. සේවාලාභීන්, සේවකයින් සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට ඊපීසී ගරු කරයි.

ඊස්ටර්න් පැලියාටිව් කෙයාර් රැස් කරන තොරතුරු මොනවාද?

ඊපීසී විසින් රැස්කරනු ලබන්නේ සේවාලාභීන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට ගුණාත්මක සේවා සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු පමණි. මෙම තොරතුරුවලට සම්බන්ධතා තොරතුරු, පුද්ගලික සහ වෛද්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් වේ. යොමු කිරීමක් ලැබුණු දින සිට සේවාලාභියා මුදා හරින තෙක් මෙම තොරතුරු රැස් කරනු ලැබේ. මේවාට අනුකූලව ඊපීසී පුද්ගලික තොරතුරු රැස් කරයි:

 • සෞඛ්‍ය වාර්තා පනත 2001 (පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය)
 • පෞද්ගලිකත්ව පනත 1988 (පොදුරාජ්‍ය මන්ඩලීය)
 • ඕස්ට්‍රේලියානු පුද්ගලිකත්ව මූලධර්ම (පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය)

තොරතුරු බෙදා ගැනීම

ඊපීසී කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන් සහාය සත්කාර සේවා සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය තුළදී සහ/හෝ නීතියෙන් අවශ්‍ය කරන පරිදි හැර සේවාලාභී තොරතුරු බෙදා ගැනීම හෝ සාකච්ඡා කිරීම නොකරයි. තොරතුරු බෙදා ගැනීමට පෙර සේවාලාභියාගේ හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයාගේ කැමැත්ත ලබා ගැනේ.

හඳුනා ගැනීම ඉවත් කළ තොරතුරු සෞඛ්‍ය සහ මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට සහ අනෙකුත් රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවලට අවශ්‍ය පරිදි හෝ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණු සඳහා ලබා දිය හැකිය.

ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු වෙත පිවිසීම සහ ඒවා නිවැරදි කිරීම

රහස්‍යතා නිලධාරියා වන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාට ලිවීමෙන් සේවාලාභියෙකුට ඔවුන්ගේ තොරතුරුවලට පිවිසීමට ඉල්ලිය හැකිය. පුද්ගලයෙකුට එම පුද්ගලයා පිළිබඳ ඊපීසී සතුව ඇති තොරතුරු නිවැරදි කිරීමට ඉල්ලිය හැකිය. නිවැරදි කිරීම අපේක්ෂා කරන සියලු ඉල්ලීම් සඳහා, ඉල්ලීමෙහි ප්‍රතිදානය පිළිබඳව උපදෙස් දෙමින් ඊපීසී විසින් ලිඛිත ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙනු ඇත.

පැමිණිල්ලක් සිදු කරන ආකාරය

යම් පුද්ගලයෙක් ඊපීසී විසින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇතැයි විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔහුට හෝ ඇයට ඊපීසී හා සම්බන්ධ විය හැකිය:

දුරකථනය: 1300 130 813

ඊ-තැපෑල:                   epccip@epc.asn.au

ඊපීසී පැමිණිල්ල බැරෑරුම් ලෙස සලකනු ඇති අතර සාධාරණ සහ කාලෝචිත ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට කැපවී සිටී.

ඊපීසී ප්‍රතිචාරය ගැන සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, පැමිණිල්ලක් සෘජුවම යොමු කරන්න:

 

ඕස්ට්‍රේලියානු තොරතුරු කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලය

GPO Box 5218

සිඩ්නි NSW 2001

දුරකථනය: 1300 363 992

ඊ-තැපෑල:              enquiries@oaic.gov.au

 

අපව අමතන්න

ඔබ තවත් තොරතුරු දැන ගැනීමට කැමති නම් කරුණාකර 1300 130 813 අංක‍යට ඊපීසී පෞද්ගලිකත්ව නිලධාරි අමතන්න.